Skip to Content

Boho Rainbow Deken

Boho Rainbow Deken

Gratis haakpatroon deken – Boho Rainbow Deken – Insomnia Crochet

Wat een gaaf haakpatroon voor een Boho Rainbow deken! Dit patroon is geschreven door Karen Hall, die zich liet inspireren door Attic24 en het breiwerk van Kaffe Fassett.

In deze deken haak je een variant op solid granny squares. De stokjes vallen tussen de stokjes van de vorige toer in plaats van erin. Nieuwe toeren worden gestart met staande-stokjes (behalve de eerste twee toeren), omdat het draadje dan aan de bovenkant van je steek eindigt en je deze meteen mee kan haken, minder afhechten dus! Na elke toer wordt gedraaid, zodat de grannies niet gaan draaien en de “achterkant” van de deken even mooi wordt.

Dit patroon wordt gemaakt met 17 bollen Stylecraft Special DK, 1 van elke kleur: Lavender – Violet – Plum –- Magenta – Fuchsia Purple – Pomegranate – Tomato – Spice – Gold – Mustard – Lime – Pistachio – Meadow – Cyprus – Sage – Storm Blue – Denim. De voorbeelddeken woog 1,287 gram, dus er was nog 413 gram over van de verschillende kleuren samen.


De voorbeelddeken is gehaakt met haaknaald 3,5, maar 4 is ook gebruikelijk voor Stylecraft Special DK. Kijk zelf even wat je prettiger vindt haken en wat mooier wordt, dat verschilt per persoon.

Je haakt 100 vierkanten, met zeven toeren in zes kleuren per vierkant. De eerste twee toeren zijn in dezelfde kleur. Hieronder volgt eerst het patroon en dan een overzicht van alle kleuren per vierkant.

Haakpatroon Boho Rainbow Deken

Toer 1: 4 lossen, halve vaste in eerste losse om ring te vormen. 3 lossen (telt als stokje), 11 stokjes in de ring. [12 stokjes totaal]. Keer je werk. Hecht niet af!

Toer 2: 3 lossen (telt als stokje). 1 stokje in dezelfde ruimte. *(1 stokje in ruimte tussen 2 stokjes) x 2, dan (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in volgende ruimte voor de hoek. Herhaal vanaf * rondom, sluit met 2 stokjes in dezelfde ruimte als de beginlossen, 2 lossen, halve vaste in derde beginlosse. Hecht af.

Toer 3-7: Keer je werk om. Hecht de nieuwe kleur aan met een staand-stokje in een willekeurige hoek. 1 stokje in dezelfde ruimte (halve hoek gemaakt). *1 stokje in elke ruimte tot je bij de volgende hoek komt, (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte*. Herhaal van * tot * nog 2 keer. 1 stokje in elke ruimte tot je bij de volgende hoek komt. (2 stokjes, 2 lossen) in de eerste hoekruimte. Halve vaste in derde beginlosse om toer te sluiten.

De voorbeelddeken is in elkaar gezet in toer 7 met een Join-as-you-go methode. Het voordeel daarvan is dat je niet alle blokjes later nog aan elkaar moet naaien. Je kunt hiervoor de handleiding van met stokjes aan elkaar haken volgen, alleen moet je dus tussen de steken in plaats van in de steken haken.

Onderstaand schema bevat eerst de volgorde van de blokken en daarna de kleuren per vierkant. De eerst genoemde kleur is altijd de eerste 2 toeren, de tweede kleur is voor toer 3, de derde kleur voor toer 4, de vierde kleur voor toer 5, de vijfde kleur voor toer 6 en de zesde kleur voor de (aan elkaar zet!) 7e toer. Ik raad je aan om het schema uit te printen en dan per toer of vierkant door te strepen wat je gehad hebt 🙂

Blok 2 bevestig je rechts van blok 1, met blok 3 weer rechts van blok 2. Zo maak je 10 blokken naast elkaar. Blok 11 zit dan ONDER blok 1, dus schuinlinks van blok 2. Blok 21 zit dan weer onder blok 11, en helemaal rechtsonder in de deken vind je blok 100.


1 SPICE GOLD PLUM POMEGRANATE VIOLET LAVENDER
2 CYPRUS FUCHSIA PURPLE DENIM LAVENDER MAGENTA VIOLET
3 LIME SPICE PLUM DENIM STORM BLUE LAVENDER
4 TOMATO POMEGRANATE PISTACHIO PLUM LAVENDER VIOLET
5 PISTACHIO LIME GOLDSAGEVIOLET PLUM
6 PLUM SPICE LAVENDER VIOLET FUCHSIA PURPLE MAGENTA
7 VIOLET PISTACHIO PLUM POMEGRANATE TOMATO FUCHSIA PURPLE
8 SAGE TOMATO STORM BLUE MAGENTA FUCHSIA PURPLE POMEGRANATE
9 FUCHSIA PURPLE SPICE MAGENTA MEADOW POMEGRANATE TOMATO
10 SPICE POMEGRANATE MEADOW STORM BLUE GOLD MUSTARD


11 MAGENTA SAGE LIME CYPRUS PLUM VIOLET
12 MEADOW LIME VIOLET SPICE DENIM LAVENDER
13 CYPRUS LAVENDER MEADOW FUCHSIA PURPLE PLUM VIOLET
14 VIOLET MAGENTA TOMATO LAVENDER FUCHSIA PURPLE PLUM
15 DENIM STORM BLUE CYPRUS VIOLET PLUM MAGENTA
16 PISTACHIO MUSTARD LIME GOLD POMEGRANATE FUCHSIA PURPLE
17 PLUM LAVENDER SPICE FUCHSIA PURPLE MAGENTA POMEGRANATE
18 SPICE PLUM MEADOW POMEGRANATE GOLD TOMATO
19 SAGE PISTACHIO GOLD LIME MUSTARD SPICE

20 LAVENDER DENIM MUSTARD SAGE MEADOW LIME


21FUCHSIA PURPLE PLUM CYPRUS STORM BLUE DENIM LAVENDER
22 STORM BLUE MEADOW DENIM MAGENTA LAVENDER VIOLET
23 TOMATO GOLD SPICE POMEGRANATE MAGENTA PLUM
24 PLUM DENIM POMEGRANATE STORM BLUE VIOLET MAGENTA
25 POMEGRANATE VIOLET CYPRUS DENIM MAGENTA FUCHSIA PURPLE

26 LIME MEADOW FUCHSIA PURPLE SPICE TOMATO POMEGRANATE
27 FUCHSIA PURPLE TOMATO MEADOW MAGENTA POMEGRANATE SPICE
28 LIME DENIM STORM BLUE PISTACHIO MUSTARD GOLD
29 DENIM GOLD TOMATO PLUM SPICE MUSTARD
30 GOLD CYPRUS SAGE VIOLET LIME PISTACHIO


31 GOLD STORM BLUE VIOLET PISTACHIO LAVENDER PLUM
32 LIME FUCHSIA PURPLE MUSTARD SPICE PLUM LAVENDER
33 CYPRUS VIOLET LIME STORM BLUE FUCHSIA PURPLE MAGENTA
34 PISTACHIO MUSTARD GOLD TOMATO PLUM FUCHSIA PURPLE
35 MUSTARD GOLD STORM BLUE DENIM SPICE TOMATO
36 LAVENDER MEADOW MUSTARD TOMATO GOLD SPICE
37 VIOLET STORM BLUE MAGENTA CYPRUS LIME GOLD
38 TOMATO MAGENTA DENIM SAGE PISTACHIO LIME
39 LAVENDER SAGE MUSTARD MEADOW LIME PISTACHIO
40 TOMATO GOLD PISTACHIO SAGE MUSTARD MEADOW


41 CYPRUS SAGE LIME PLUM DENIM VIOLET
42 STORM BLUE MUSTARD MEADOW TOMATO VIOLET PLUM
43 LAVENDER SPICE GOLD MUSTARD POMEGRANATE FUCHSIA PURPLE
44 MUSTARD DENIM SAGE GOLD SPICE POMEGRANATE
45 STORM BLUE CYPRUS MAGENTA FUCHSIA PURPLE TOMATO SPICE
46 LIME MUSTARD SAGE POMEGRANATE SPICE GOLD
47 LAVENDER SPICE TOMATO LIME PISTACHIO MUSTARD
48 SAGE CYPRUS LIME LAVENDER MEADOW PISTACHIO
49 GOLD MUSTARD DENIM LIME CYPRUS MEADOW
50 PLUM FUCHSIA PURPLE VIOLET DENIM SAGE CYPRUS51 SAGE LAVENDER POMEGRANATE LIME MAGENTA PLUM
52 MUSTARD GOLD LIME TOMATO PLUM MAGENTA
53 DENIM VIOLET SPICE GOLD TOMATO POMEGRANATE
54 STORM BLUE SAGE MEADOW TOMATO GOLD SPICE
55 PISTACHIO LAVENDER STORM BLUE MEADOW MUSTARD GOLD
56 MEADOW VIOLET FUCHSIA PURPLE PISTACHIO LIME MUSTARD
57 SPICE TOMATO POMEGRANATE GOLD MUSTARD PISTACHIO
58 MAGENTA PLUM PISTACHIO STORM BLUE CYPRUS MEADOW
59 POMEGRANATE PISTACHIO LAVENDER MAGENTA SAGE CYPRUS
60 MUSTARD MEADOW POMEGRANATE PISTACHIO STORM BLUE SAGE


61 MEADOW PLUM SPICE VIOLET POMEGRANATE MAGENTA
62 TOMATO STORM BLUE POMEGRANATE PLUM MAGENTA FUCHSIA PURPLE
63 SAGE MAGENTA DENIM MEADOW FUCHSIA PURPLE TOMATO
64 VIOLET LIME POMEGRANATE LAVENDER SPICE GOLD
65 LIME CYPRUS PLUM SPICE GOLD MUSTARD
66 POMEGRANATE VIOLET SAGE CYPRUS MEADOW LIME
67 STORM BLUE DENIM GOLD MUSTARD LIME MEADOW
68 DENIM MEADOW PISTACHIO LIME STORM BLUE CYPRUS
69 PLUM MAGENTA LAVENDER FUCHSIA PURPLE CYPRUS SAGE
70 TOMATO FUCHSIA PURPLE CYPRUS PISTACHIO SAGE DENIM


71 GOLD TOMATO MAGENTA CYPRUS FUCHSIA PURPLE POMEGRANATE
72 DENIM SAGE CYPRUS FUCHSIA PURPLE SPICE TOMATO
73 MAGENTA POMEGRANATE STORM BLUE CYPRUS TOMATO GOLD
74 GOLD PISTACHIO VIOLET STORM BLUE MUSTARD LIME
75 CYPRUS POMEGRANATE MAGENTA LAVENDER MEADOW PISTACHIO


76 PLUM POMEGRANATE LAVENDER MAGENTA STORM BLUE MEADOW
77 MEADOW MUSTARD STORM BLUE VIOLET PISTACHIO CYPRUS
78 MAGENTA STORM BLUE CYPRUS PISTACHIO MEADOW SAGE
79 FUCHSIA PURPLE LAVENDER TOMATO MAGENTA VIOLET DENIM
80 MUSTARD PISTACHIO VIOLET POMEGRANATE CYPRUS STORM BLUE


81 FUCHSIA PURPLE MEADOW PLUM CYPRUS POMEGRANATE TOMATO
82 SAGE VIOLET PISTACHIO DENIM TOMATO SPICE
83 VIOLET PLUM SPICE MUSTARD GOLD LIME
84 DENIM SPICE FUCHSIA PURPLE PLUM PISTACHIO MEADOW
85 STORM BLUE PISTACHIO MUSTARD GOLD SAGE CYPRUS
86 LIME STORM BLUE GOLD MEADOW CYPRUS SAGE
87 POMEGRANATE DENIM PLUM SAGE LAVENDER STORM BLUE
88 SPICE FUCHSIA PURPLE TOMATO GOLD STORM BLUE DENIM
89 CYPRUS SAGE LAVENDER TOMATO DENIM STORM BLUE
90 MAGENTA TOMATO PISTACHIO MUSTARD STORM BLUE DENIM


91 MEADOW LAVENDER SAGE DENIM LIME MUSTARD
92 VIOLET MAGENTA TOMATO FUCHSIA PURPLE MEADOW LIME
93 MUSTARD POMEGRANATE FUCHSIA PURPLE LIME CYPRUS PISTACHIO
94 POMEGRANATE MAGENTA VIOLET TOMATO PISTACHIO CYPRUS
95 MEADOW FUCHSIA PURPLE SPICE PLUM CYPRUS SAGE
96 MAGENTA CYPRUS DENIM MUSTARD SAGE STORM BLUE
97 PISTACHIO PLUM FUCHSIA PURPLE MEADOW LAVENDER DENIM
98 LAVENDER LIME MUSTARD SAGE DENIM STORM BLUE
99 POMEGRANATE TOMATO FUCHSIA PURPLE SPICE LAVENDER DENIM
100 PISTACHIO LIME LAVENDER MUSTARD DENIM SAGE


Rand

De eenvoudige rand bestaat uit drie toeren. De eerste toer is gehaakt met Gold, de tweede met Fuchsia Purple en de derde met Lime. De eerste toer is gehaakt met stokjes, de tweede en derde met vasten. Je haakt een stokje/vaste in elke steek, met (2 steken, 2 lossen, 2 steken) in de hoeken. Keer ook hier weer na elke toer.

Veel haakplezier!


Heb je genoten van dit patroon? Gun je mij een kopje koffie of een bolletje wol als bedankje? Super lief <3

Je kunt een kleine bijdrage overmaken naar NL 91 ASNB 0267 1916 50 t.n.v. Een Mooi Gebaar, of via PayPal betalen. Heel erg bedankt!

Deel je ook een foto met me op Social Media? Dat kan bijvoorbeeld op Facebook, Instagram of Pinterest. Super leuk om te zien hoe het geworden is!

Fan van Insomnia Crochet? Ga naar deze pagina voor de Nederlandse vertaling van andere patronen van deze briljante kleuren tovenaar of klik in het overzicht hieronder!