Een Mooi Gebaar CAL – #222 – 10 augustus

Begin v-steek: 4 lossen + 1 stokje

v-steek: (1 stokje, 1 losse,  1 stokje) in één steek/ruimte

Kleine schelp: (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in één steek/ruimte


Toer 1

Haak in een magische ring: 3 lossen (= stokje), 11 stokjes.  Sluit  de toer met een halve vaste in het 1e stokje. Hecht niet af.

Toer 2

Haak een losse en een vaste in dezelfde steek waarin je net de toer gesloten hebt. 1 losse, (1 vaste in volgende steek,  1 losse) 11 x. Sluit  de toer met een halve vaste in de 1e vaste.

Toer 3

Halve vaste  in de volgende 1‐lossenruimte, Begin v-steek. * V-steek in de  in volgende 1‐lossenruimte. Herhaal * nog 10x.  Sluit  de toer met een halve vaste in het 1e stokje. Hecht af.

Toer 4

Hecht aan in een willekeurige 1-lossenruimte boven op een v-steek: haak in elke 1-lossenruimte een kleine schelp. Halve vaste in het eerste stokje.

Toer 5

Hecht aan tussen twee schelpen met een begin-*v-steek, in de 2-lossenruimte bovenin de schelp: v-steek, 1 losse, tussen de 2 schelpen: 2 dubbelstokjes, 1 losse, in de 2-lossenruimte bovenin de schelp: (2 3dubbelstokjes, 1 losse, 2 3dubbelstokjes), 1 losse, 2 dubbelstokjes tussen de schelpen, 1 losse, v-steek boven in 2-lossenruimte. Herhaal vanaf * tot je rond bent.  Halve vast in de derde beginlosse. Hecht af.

Iris haakte deze granny in de kleuren Turqoise, Blue Lake en Amethyst.

Volg mij voor meer gave haakpatronen!

CAL – #222