Skip to Content

CAL – #222

CAL – #222

Een Mooi Gebaar CAL – #222 – 10 augustus

Begin v-steek: 4 lossen + 1 stokje

v-steek: (1 stokje, 1 losse,  1 stokje) in één steek/ruimte

Kleine schelp: (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in één steek/ruimte


Toer 1

Haak in een magische ring: 3 lossen (= stokje), 11 stokjes.  Sluit  de toer met een halve vaste in het 1e stokje. Hecht niet af.

Toer 2

Haak een losse en een vaste in dezelfde steek waarin je net de toer gesloten hebt. 1 losse, (1 vaste in volgende steek,  1 losse) 11 x. Sluit  de toer met een halve vaste in de 1e vaste.

Toer 3

Halve vaste  in de volgende 1‐lossenruimte, Begin v-steek. * V-steek in de  in volgende 1‐lossenruimte. Herhaal * nog 10x.  Sluit  de toer met een halve vaste in het 1e stokje. Hecht af.

Toer 4

Hecht aan in een willekeurige 1-lossenruimte boven op een v-steek: haak in elke 1-lossenruimte een kleine schelp. Halve vaste in het eerste stokje.

Toer 5

Hecht aan tussen twee schelpen met een begin-*v-steek, in de 2-lossenruimte bovenin de schelp: v-steek, 1 losse, tussen de 2 schelpen: 2 dubbelstokjes, 1 losse, in de 2-lossenruimte bovenin de schelp: (2 3dubbelstokjes, 1 losse, 2 3dubbelstokjes), 1 losse, 2 dubbelstokjes tussen de schelpen, 1 losse, v-steek boven in 2-lossenruimte. Herhaal vanaf * tot je rond bent.  Halve vast in de derde beginlosse. Hecht af.

Iris haakte deze granny in de kleuren Turqoise, Blue Lake en Amethyst.