Om wat diepte in je haakwerk te krijgen kun je werken met reliëfsteken. Met reliëfsteken werk je niet in de steken van de vorige toer, maar om de steken van de vorige toer. Je kunt een reliëfstokje voor maken waarbij je de steek waar je om heen haakt naar voren duwt, of waarbij je de steek waar je om haakt naar achter duwt. Als je ze afwisselt krijg je een ribbelpatroon. Je kunt voor een ribbelpatroon ook afwisselend een reliëfstokje en een gewoon stokje maken.

In onderstaande foto zie je 3 toeren stokjes. Waar de A staat steek je normaliter in om een steek te maken. Reliëfsteken doe je echter tussen B en C, voor of achter de tussenliggende “stam” van de steek heen.

Reliëfstokje-achter

Sla de draad om de naald en steek van achteren naar voren naar achteren om het eerste stokje heen. Je slaat het stokje onder je keerlossen over.

Reliefstokje achter - stap 1

Zo ziet het eruit met je haaknaald. Sla nu de draad om een haal je haaknaald terug.

Reliefstokje achter - stap 2

Je hebt nu 3 lusjes op de naald.

Reliefstokje achter - stap 3

Sla de draad om en haal door twee lusjes.

Reliefstokje achter - stap 4

Sla de draad nogmaals om haal door de laatste twee lusjes.

Maak op deze manier zoveel reliëfstokjes achter als staan aangegeven. Denk eraan dat je laatste steek vaak een halfstokje of een stokje is in de derde beginlosse van de vorige toer in plaats van nog een reliëfstokje.

Reliefstokje achter - stap 5

Tadaa! Daar is je toertje reliëfstokjes achter.